𐰃𐰠𐰚 𐰲𐰅𐰌𐰼𐰃𐰢𐰃 “𐰓𐰇𐱁𐰇𐰭 𐰌𐰀 𐰉𐰀𐱁𐰺” 𐰃𐰠𐰀 𐰖𐰀𐰯𐰢𐱁𐱃𐰢. 𐰉𐰆𐰏𐰇𐰤 𐰓𐰀 𐰃𐰚𐰃𐰨𐰃𐰾𐰃𐰤𐰃 𐰋𐰃𐱅𐰼𐰢𐱁 𐱍𐰞𐰢𐰀𐰣𐰭 𐰌𐰅𐰼𐰓𐰏𐰃 𐰃𐰨𐰠𐰏𐰃 𐰖𐰀𐱁𐰃𐰖𐱍𐰺𐰢: “𐰏𐰅𐰭𐰠 𐰚𐰇𐰠𐱅𐰇𐰼 𐰣𐰀𐰽𐰞 𐰅𐰓𐰃𐰤𐰠𐰼? – 𐰖𐰠𐰃𐰤 𐱃𐰢𐰀𐱌𐰀” 𐰀𐰕𐰀𐰼𐰃𐱌𐰀𐰾𐰃 “𐰢𐰀𐰓𐰀𐰤𐰃𐰘𐰘𐰀𐱅 𐰾𐰀𐰌𐰃𐰘𐰘𐰀𐰾𐰃 𐰤𐰅𐱌𐰀 𐰘𐰇𐰚𐰾𐰠𐰓𐰃𐰠𐰼?” 𐱍𐰞𐰺𐰴 𐰖𐰀𐰖𐰣𐰞𐰀𐰣𐱌𐰴

𐰲𐰀𐰞𐱁𐰢𐰀 𐱎𐰘𐰇𐰤𐰓𐰤 𐰋𐰃𐰼 𐰏𐱎𐰼𐰦𐰇 𐰓𐰀 𐰯𐰀𐰖𐰞𐰀𐱁𐰀𐰖𐰢


𐰉𐰆 𐰋𐰀𐰤𐰢 𐰃𐰚𐰃𐰨𐰃 𐰲𐰅𐰌𐰃𐰼𐰃𐰢 𐱍𐰞𐰆𐰖𐱍𐰺. 𐰇𐰾𐱅𐰀𐰠𐰚 𐱁𐱎𐰘𐰠𐰀 𐰋𐰃 𐰖𐰺𐰦𐰃𐰽𐰃 𐱋𐰀𐰺: 𐰃𐱁𐰃 𐰞𐰢𐰴 𐰃𐰲𐰃𐰤 𐰋𐰀𐰤 𐰓𐰅𐰏𐰠, 𐰖𐰀𐰖𐰣 𐰌’𐰃𐰤𐰭 𐰚𐰀𐰤𐰦𐰃𐰾𐰃 𐰋𐰀𐰤𐰃 𐰀𐰺𐰀𐰑𐰃. 𐰀𐰺𐰀𐰣𐰣 𐰋𐰃𐰼 𐰲𐰅𐰌𐰃𐰼𐰢𐰤𐰢 𐰓𐰅𐰢𐰀𐰠𐰃 🙂 𐰃𐰠𐰚 𐰲𐰅𐰌𐰃𐰼𐰃𐰢𐰓𐰤 𐰑𐱍𐰞𐰀𐰖𐰃 𐰃𐱁𐰃 𐰌𐰅𐰼𐰓𐰃𐰠𐰼. 𐰆𐰕𐰆𐰣 𐰖𐰃𐰞𐰞𐰺 𐰲𐰀𐰞𐰃𐱁𐰀𐰋𐰃𐰠𐰼𐰕 𐰓𐰅𐰢𐱁𐱅𐰃 𐰚𐰃𐱁𐰃. 𐱉𐰀𐰓𐰃 𐰉𐰀𐰴𐰞𐰢. 𐰑𐰀𐱉𐰀 𐰉𐰆 𐰓𐰃𐰕𐰃𐰤𐰭 𐱎𐰋𐰇𐰼 𐰋𐰅𐱅𐰚𐰠𐰼𐰃 𐱋𐰀𐰺, 𐱍𐰣𐰞𐰺𐰃 𐰑𐰀 𐰲𐰅𐰌𐰼𐱌𐰏𐰢

𐰽𐰃𐰣𐱋𐰞𐰺𐰢𐰑𐰣 𐰑𐱍𐰞𐰀𐰖𐰃 𐰋𐰃𐰼 𐰖 𐰉𐱍𐰖𐰣𐱌𐰀 54 𐰋𐰅𐱅 𐰨𐰀 𐰲𐰅𐰌𐰼𐰢𐱁𐱅𐰢. 𐰏𐰅𐰲𐰤 𐰘𐰅𐰓𐰃𐰏𐰇𐰤 𐰲𐱍𐰸 𐰏𐰇𐰕𐰠 𐰣𐱍𐱃𐰞𐰺 𐰞𐰣𐱌𐰀, 𐰋𐰃𐰼 𐰯𐰃𐰞𐰀𐰣 𐰲𐰃𐰕𐰓𐰃𐰢, 𐱎𐰓𐰇𐰤 𐰓𐰀 𐰌𐰅𐰼𐰢𐰀𐰓𐰢. 𐰖𐱍𐰍𐰣 𐰋𐰃𐰼 𐰲𐰀𐰞𐱁𐰢𐰀 𐰃𐰠𐰀 𐰏𐰅𐰼𐰃𐰘𐰀 𐰴𐰀𐰞𐰣 90 𐰋𐰅𐱅𐰃 𐰓𐰀 6 𐰏𐰇𐰤𐰀 𐰋𐰃𐱅𐰃𐰼𐰯 𐰋𐰆𐰏𐰇𐰤 𐰖𐰀𐰕𐰃𐱌𐰃𐰑𐰣 𐰲𐰃𐰴𐱃𐰃𐰽𐰃 𐰞’𐰃𐰖𐱍𐰺𐰢. 𐰏𐰇𐰕𐰠 𐰋𐰃𐰼 𐰽𐱍𐰭 🙂

Reklamlar
Gönderen: 𐰏𐰇𐰰𐰋𐰀𐰘 | 12 Kasım 2011

120 Bize Yéter

Güç bende olsa şunu yapardım; araç hızlarınıñ eñ yüksek düzeyiniñ 120 km/h ile sınırlandırılması.

Bilinen bir gérçek; ne denli hızlı gidersek gidelim, varacağımız yére ~5 dk. fark ile gideriz. Kötü soñuçlar doğuran hız sorunun önüne géçmek için bu konuda çalışmamız gerek. Bu yüzden şunu taplamalıyız: 120 Bize Yéter.

Yüksek hız hakkını kimi araçlara da tanırdım. Ambülans, itfaiye, polis…

Yapabileceği eñ yüksek hız olan 120 olan bir suçluyu, 200 ile kovalayan polisiñ yakalama olasılığı yüksek olacaktır.

Gönderen: 𐰏𐰇𐰰𐰋𐰀𐰘 | 16 Ekim 2011

Yeñigün Akımı

İçinde bulunduğumuz toplumun her kesimini kapsayan bir akımın bildirisini okuyorsunuz.

Yanlışlardan ders almasını iyi bilenlerdeniz. Bu topraklardaki gelmiş geçmiş tüm değerlerimizden utanıp, unsur ayıklamaktansa bunları koruyup kollayan bir yapının oluşunu salık vermekteyiz. Artık kimselere görüşünden, kökeninden, dilinden veya inancından dolayı haksızlık yapılmayacaktır, yapmışlardan hesap sormaya geliyoruz!

Bundan sonra Anadolu, yüce Türk târihi boyunca olduğu gibi, kapsayıcı ve kollayıcı olma erdemliliğine geri kavuşacaktır.

Ey çağrıyı işitenler!

Ülkenin durumu bellidir ve var olan siyasî partilerin üstünde birleştirici bir akım gerekli olmuştur. Çağrımız bu durumu görmezlikten gelmeyen ve böyle bir akımla düzeltmeye gönüllü kadın ve erkekleredir. Özellikle gençler olarak, bu duruma el koyma vaktinin geldiğini bilmeyenimiz kalmamıştır. Nitekim ülkenin geleceği, gençlerden sorulur.

Yapabilecekleriniz, içinde bulunduğunuz koşulları düşünmenize gerek olmadan, önünüzde durmaktadır, ardınıza koymayınız, yapınız!

Anadolu Parsları.

Gönderen: 𐰏𐰇𐰰𐰋𐰀𐰘 | 29 Eylül 2011

𐰌𐰢𐰕𐰀 𐰏𐰃𐰼𐰤 𐰖𐰀𐰺𐰀𐰽𐰀

𐰯𐰀𐰤𐱌𐰀𐰼𐰀 𐰲𐰶 𐱍𐰞𐰣𐱌𐰀 𐰏𐰅𐱌𐰀 𐱎𐰘𐰇 𐰋𐰃𐰼 𐰖𐰀𐰺𐰀𐰽𐰀 𐰌’𐰀 𐰏𐰃𐰼𐰓𐰃. 𐰆𐰕𐰆𐰣𐱌𐰀 𐰾𐰇𐰼𐰀 𐱍𐰺𐰀𐰖𐰀 𐰉𐰆𐰺𐰀𐰖𐰀 𐰲𐰀𐰺𐰯𐰀 𐰲𐰀𐰺𐰯𐰀 𐰑𐱍𐰞𐰣𐰑𐰃. 𐰋𐰀𐰤 𐰠’𐰃𐰢𐰀 𐰽𐰆 𐱁𐰃𐱁𐰀𐰾𐰃𐰤𐰃 𐰞𐰯 𐱋𐰆𐰺𐰢𐰀𐰖𐰀 𐰲𐰀𐰞𐱁𐰽𐰢 𐰑𐰀 𐰉𐰀𐱁𐰀𐰺𐰃𐰞𐰃 𐱍𐰞𐰀𐰢𐰀𐰑𐰢. 𐰆𐰞𐰀𐱁 𐰃𐰾𐰀 𐰋𐰃𐰼 𐰋𐰀𐰓𐰕 𐰲𐰀𐰼𐰲𐰀𐰌𐰀𐰾𐰃𐰤𐰃 𐰞𐰯 𐰖𐰀𐰺𐰀𐰽𐰀𐰖𐰀 𐱎𐰘𐰠𐰀 𐰋𐰃𐰼 𐱋𐰆𐰺𐰑𐰆 𐰚𐰃, 𐰉𐰀𐰖𐰡𐱃𐱃𐰃. 𐰋𐰀𐰤 𐰓𐰀 𐰽𐰃𐰺𐰲𐰀 𐰱𐰃𐰤𐰀 𐰞𐰑𐰢. 𐰺𐰑𐰃𐰣𐰑𐰣 𐰋𐰇𐰘𐰰 𐰋𐰃𐰼 𐰽𐰃𐰺𐰲𐰀𐰖𐰀 𐰴𐱃𐰀𐰺𐰯 𐰏𐱎𐰼𐰦𐰇𐰠𐰀𐰼𐰃𐰤𐰃 𐰲𐰀𐰚𐱅𐰢

.

Gönderen: 𐰏𐰇𐰰𐰋𐰀𐰘 | 19 Eylül 2011

Bakü’ye Giderkene…

Bugün ayıñ 15i, dokuncu ay 2011

İçerişehir’deyim, evimde. Daha yérleşmedim ancak bakacak bir yandan ses yayarken, ben de koltuğa yayılıp bunları yazıyorum.

Ulaş daha gelmedi, dün géce Gürcüstan’a varmış. Ertan ündekte görüştük, yarın öğlene doğru burada olacak. Yolu açık olsun.

Benim yolcuğum da pek iyi gitti söylenemez ancak tıkırında gitseydi iyi mi olacaktı? Ne güzel işte! Sorunlar yaşadım, değişiklik oldu. Bizi satan Sivaslı biriniñ yaşattığı deneyimle biraz daha olgunlaştım. Géce öyü, yolculuklar éttik, yéñi kişiler tanıdık…

Nahçıvan’a vardığımızda, daha doğrusu hava alanına, güngen 6’yı gösteriyordu. Bilet almak için gişeye gittiğimizde 8’de vérileceğini söyledi. Añlam véremedik. Bu arada hep çoğul ekiyle konuşuyorum; yanımda Iğdır’dan gelirken binitte tanıştığım Elazığ’lı bir arkadaş vardı; Hacı. Tüm yol boyunca arkadaşlık éttik, sanırım bundan soñra da sıkı fıkı biri olabiliriz. Eñ yakında öy de, ündek ile arayıp çaya çağıracağım. Neyse, bu arada gişe görevlisi arada gelen kimi yolculara da bilet kesiyordu. Biz karşı koltuklarda oturmuş, bize de sıra gelmesini bekliyorduk. Birkaç kez arkadan dolanıp 70 manat (yérlilere 50, yadlara 70) olan bilet éderini 80, öyle ki 90 olarak ödemeyi bile önersek de, vérmedi. Kaş göz imleriyle işimizi göreceğini bildirdi.

Aradan saatler géçti, biz öyle sanıyorduk ki, bu kişi bize eñ sona bırakıp acılı bir rüşvet akçası çıkaracak. Öyle 10, 20 manatla yétinmeyecek. Bu sıradan bizimle bir binitte gelen Sivaslı bir dayı, Azeri karısıyla bizim arkamızdaki koltuklarda oturuyorlardı. Onlar da bizim gibi gişeniñ arkasından girmiş, görevliyle rüşvet pazarlığı yapmıştı. Konuşma açtım, tanıştık. Ne kadar önerdiklerini, onlara ne dédiğini sorduk. Ezik ayağına yatıp, bizimle dertleşti. İşleriniñ bizimkiyle bir olduğuna getirdi konuyu. Birlikte Nahçıvanlılar ülevinde yakındık. Soñra gişe kısmından çıkan bir başka görevliniñ bu üçkâğıtçıya başıyla bir im yaptığını gördüm, apartopar kalktılar. Yoklama yapılan yérden géçip uçağa gittiler. Birgün karşılaşırız, hadi bakalım.

Bu sırada 10 uçağı kalktı gitti, biz kaldık Nahçıvan’da. Kime ne diyeceksin? Hepsi bir! İt iti ısırır mı? Bizim gibi kalan birkaç yérli de, gidip yakınmış mı, başka bir neñ mi olmuş bilmiyorum ancak o sırada müdür geldi, yanıñda da 3 yérli yurttaş. “Bunlarıñ biletini hemen yaz” dédi. Biz de hemen araya girdik de, bizimkiler de yazılma sırasına alındı. 3 yérliniñ biletini véren kişibozması görevli, bizimkini yazmadan gişeyi kapatıyordu ki, oradan çıkmak üzere olan müdür, kesin biçimde bizimkileri de yazıp vérmesini söyledi. Neyse, géce 2 uçağına yér bulduk da, inçledik. Müdür yaz démese, bu kişibozması bize 12’de bilet yazıldığını söylemişti. Tıpkı 8’de yazıldığını söyleyip, bize yazmaması gibi 12’de de bizi oyalayacak, eñ soñ bezdirip hatırı sayılır bir rüşvet ödettirecekti. Bir bakıma tinsel savaşa girmişti bizimle ancak başarısız oldu. Yalvarıp yakarmamıza karşın bizden rüşvet alamadı. Öyle ki, uçağıñ kalkma öyüne yakın sırada ben, arkadan gişeye girmiş, éderiñ tutarını kendisiniñ söylemesini, ne olursa véreceğimizi de bildirmiştim. Nasip déğilmiş. Ancak bu yakışıkalmaz tutumu yüzünden géceniñ 4’ünde Bakü sokaklarında yorgun yorgun eviñ yolunu tutmak durumunda kaldık.

Nahçıvanlıları séviyorum. Üstelik karşılıksız! Onlar bizi, démeli Iğdırlıları sévmese de, ben tek başıma koca bir ili séviyorum. Binitte gelirken, yaklaşık 40 Nahçıvanlı vérdi vériştirdi Iğdırlılara…
Hele kadınıñ biri, “Biz bura iller evvel gelende iy (koku) gelirdi. İndi Nahçıvanlıların hesabına adam oluptular, apartmanda otururlar, bizi de nöker (elayakçı) ediptiler, adam saymırlar…” sözü, ne denli içerlediklerini gösteriyordu. Öbürleriniñ véryansınlarını, ağır eleştilerini gérçi eleştiri déğil de karaçalmalarını démeye gerek görmüyorum; sinirlerinden çok boş konuştular.

Sınır kapımızıñ utanç vérici durumuna da déğineyim; Iğdır Dilucu sınır kapımızda sayrılıklı köpek bina içinde dolaşıyor, kimi odalar çöplük durumunda, evet gérçekten de öyle. Dağınık olduğu için démiyorum, bediz olsaydı iyi görürdüñüz de, çekmedim. Bir dahakine çekeceğim. 2 yıldır gidip geliyorum, düzelmediğine göre, 4 ay soñra gittiğimde de büyük olasılık bıraktığım gibi bulacağım.

Gönderen: 𐰏𐰇𐰰𐰋𐰀𐰘 | 25 Ağustos 2011

𐱁𐰺’𐰃𐰞𐰶 𐰴𐰀𐰺𐱁𐰃𐱃𐰃𐰣𐰃 𐰑𐱍𐰍𐰺𐰺

𐱁𐰺’𐰃𐰞𐰶 𐰴𐰀𐰺𐱁𐰃𐱃𐰃𐰣𐰃 𐰑𐱍𐰍𐰺𐰺, 𐰽𐱍𐰭𐰺𐰀 𐰑𐰀 𐱍𐰣𐰆 𐰋𐰀𐰾𐰠𐰼

𐰑𐰀𐰞𐰣𐰍𐰭 𐰑𐱍𐰍𐰀𐰽𐰃𐰣𐰑𐰀 𐱋𐰀𐰺: 𐰉𐰀𐰽𐰴𐰃𐰖𐰀 𐰴𐰀𐰺𐱁𐰃 𐱅𐰀𐰯𐰚𐰃 𐰏𐱎𐰾𐱅𐰼𐰢𐰚. 𐰉𐰀𐰽𐰴𐰃𐰑𐰀 𐰃𐰠𐰀𐰼𐰃 𐰏𐰃𐰓𐰠𐰓𐰃 𐰢𐰃, 𐰴 𐰘𐰅𐰼𐰃𐰤𐰀 𐰴𐰀𐰺𐰀 𐰑𐰀 𐰓𐰅𐰼 𐰚𐰃𐱁𐰃𐱍𐰍𐰞𐰆

𐱅𐰇𐰼𐰠𐰇 𐰉𐰀𐰽𐰴𐰃𐰞𐰺 𐱋𐰀𐰺𐰑𐰺 𐰨𐰴 𐰋𐰀𐰤, 𐰉𐰀𐱁𐱎𐰼𐱅𐰇𐰾𐰇𐰤𐰇 𐰠’𐰀 𐰞𐱌𐰍𐰢

𐰋𐰃𐰠𐰓𐰢 𐰋𐰃𐰠𐰀𐰠𐰃 𐰖𐰆𐰺𐰑𐰢𐰑𐰀 𐰉𐰀𐱁𐱎𐰼𐱅𐰇𐰾𐰇 𐰽𐱍𐰺𐰆𐰣𐰆 𐱋𐰀𐰺. 𐰡 𐱃𐰀𐰉𐰣𐰑𐰀 𐱍𐰞𐰆𐱁𐰣 𐰉𐰆 𐰽𐱍𐰺𐰣, 𐰋𐰃𐰼 𐰾𐰇𐰼𐰀 𐰽𐱍𐰭𐰺𐰀 𐰉𐰀𐰽𐰴𐰃𐰖𐰀 𐰓𐱎𐰤𐰓𐰇. 𐱍 𐰓𐰀𐰤𐰠𐰃 𐰲𐱍𐰸 𐰉𐰀𐱁 𐰉𐰀𐰍𐰞𐰀𐰣𐱌𐰴 𐰓𐰅𐰤𐰓𐰃 𐰚𐰃, 𐰏𐰇𐰤𐰇𐰢𐰕𐰓𐰀 𐰺𐱃𐰶 𐰽𐰀𐰣𐰃𐰞𐰃𐰖𐱍𐰺 𐰚𐰃, 𐰉𐰀𐱁𐰃𐰣𐰃 𐰉𐰀𐰍𐰞𐰀 𐰏𐰅𐰼𐰃𐰾𐰃 𐱎𐰤𐰢𐰾𐰀𐰢𐰀𐰾𐰤 𐰓𐰀 𐱍𐰞𐰺

𐰘𐰅𐰭𐰃 𐰢𐰇𐰾𐰠𐰇𐰢𐰣𐰞𐰶
𐰉𐰀𐰽𐰴𐰃𐰖𐰀 𐰴𐰀𐰺𐱁𐰃 𐰌𐰅𐰼𐰠𐰤 𐱃𐱍𐰯𐰞𐰆𐰢𐰽𐰞 𐱅𐰀𐰯𐰚𐰃𐰤𐰭 𐰭 𐰃𐰘𐰃 𐱎𐰼𐰭𐰏𐰃 𐱍𐰞𐰺𐰴 𐱁𐰆 𐰋𐰀𐰓𐰕 𐰃𐰤𐱌𐰀𐰞𐰀𐰣𐰀𐰋𐰃𐰠𐰼

𐰴𐱍𐰣𐰆 𐰖𐰀𐰞𐰣𐰕𐱌𐰀 𐰃𐰣𐰨 𐰓𐰅𐰏𐰠. 𐰉𐰀𐰽𐰴𐰃 𐰚𐰃𐰢𐰀 𐰖𐰀𐰯𐰞𐰺𐰽𐰀 𐰖𐰀𐰯𐰞𐰽𐰣, 𐰴𐰀𐰺𐱁𐰃𐰞𐰍𐰃 𐱁𐰺’𐰃𐰞𐰶 𐱍𐰞𐰺

Gönderen: 𐰏𐰇𐰰𐰋𐰀𐰘 | 23 Ağustos 2011

𐰉𐰆𐰺𐰽𐰀 𐰏𐰀𐰕𐰃𐰾𐰃

𐰲𐰀𐰦𐰀𐰢𐰃 𐱃𐱍𐰯𐰞𐰀𐰑𐰍𐰢𐰑𐰀 𐰓𐰀𐰢𐰏𐰀 𐰤𐰀𐰭 𐰣𐰶𐱃𐰃. 𐰉𐰆𐰺𐰽𐰀’𐰖𐰀 𐰏𐰀𐰕𐰢𐰀𐰘𐰀 𐰏𐰃𐰓𐰀𐰋𐰃𐰠𐰼𐰓𐰢. 𐰌𐰓𐰤 𐰲𐰃𐰴𐱃𐰍𐰢𐰑𐰀 𐰑𐱍𐰞𐰢𐱁 𐰑𐰆𐰺𐰍𐰃𐰣𐰀 𐱋𐰀𐰺𐰑𐰢. 𐱍𐰺𐰀𐰑𐰣 𐱁𐰃𐰼𐰃𐰤𐰌𐰠𐰼’𐰀, 𐱍𐰺𐰀𐰑𐰣 𐰑𐰀 𐰢𐰅𐱅𐰺𐱍 𐰃𐰠𐰀 𐱍𐱃𐱍𐰍𐰀𐰺𐰀 𐰏𐰃𐱅𐱅𐰢. 𐰋𐰃𐰠𐱅 𐰞𐰢𐰴 𐰃𐰲𐰃𐰤 𐱊𐰃𐰼𐰢𐰀𐰞𐰺𐰀 𐰘𐱎𐰤𐰠𐰢𐱁𐱅𐰢 𐰚𐰃, 𐰋𐰃𐰼𐰃 𐰏𐰀𐰠𐰓𐰃: 𐰤𐰀𐰼𐰀𐰘𐰀 𐰓𐰃𐰘𐰀 𐰽𐱍𐰺𐰑𐰆. 𐰉𐰆𐰺𐰽𐰀 𐰓𐰃𐰘𐰀 𐰖𐰀𐰣𐱃 𐰌𐰅𐰼𐰓𐰢 𐰓𐰀, 𐰏𐰀𐰠 𐰓𐰅𐰓𐰃. 𐰚𐰀𐰦𐰃 𐰃𐱁 𐰘𐰅𐰼𐰃𐰤𐰀 𐰏𐱎𐱅𐰼𐰓𐰇. 𐰋𐰃𐰠𐱅𐰃𐰢𐰃 𐰌𐰅𐰼𐰓𐰃𐰠𐰼. 5 𐰑𐰴. 𐰽𐱍𐰭𐰺𐰀 𐰺𐰲 𐰴𐰀𐰞𐰴𐱃𐰃

𐰘𐰅𐰭𐰃 𐱃𐰀𐰽𐰺𐰞𐰀𐰣𐰣 𐰺𐰲𐰞𐰺 𐱍𐰞𐰑𐰆𐰍𐰣𐰑𐰣, 𐰱𐰤𐰓𐰀𐰚𐰃 𐰴𐱍𐰞𐱃𐰸𐰞𐰺𐰭 𐰓𐰀𐰏𐰢𐰀 𐰋𐰃𐰼𐰤𐰓𐰀 𐰉𐰀𐰴𐱌𐰴 𐱋𐰀𐰺𐰑𐰃. 𐰲𐱍𐰸 𐰽𐰀𐱌𐰢𐰀 𐰋𐰃𐰼 𐰃𐰕𐰠𐱅𐰃 𐰃𐰠𐰀 𐱎𐰘𐰇𐰢𐰇 𐰏𐰅𐰲𐰼𐰓𐰏𐰢𐰃 𐰋𐰃𐰠𐰃𐰖𐱍𐰺𐰢

𐰋𐱎𐰘𐰠𐰀 𐰋𐱎𐰘𐰠𐰀 𐰓𐰀𐰭𐰕 𐰴𐰃𐰖𐰃𐰽𐰃𐰣𐰀 𐰓𐰀𐰚 𐰏𐰀𐰠𐰓𐰚. 𐰯𐰘 𐰽𐰃𐰺𐰀 𐰋𐰀𐰚𐰠𐰀𐰓𐰚. 𐰺𐰑𐰣𐰑𐰣 𐱊𐰅𐰼𐰃𐰉𐱍𐱃𐰀 𐰏𐰅𐰲𐱅𐰚. 𐱅𐰇𐰢 𐰺𐰲𐰞𐰺 𐰘𐰅𐰼𐰠𐰅𐱁𐰤𐱌𐰀 𐰴𐰀𐰯𐰃𐰞𐰺 𐰲𐰞𐰑𐰃, 𐰏𐰀𐰢𐰃𐰓𐰀 𐱎𐰕𐰏𐰼𐱌𐰀 𐰑𐱍𐰞𐰀𐱁𐰃𐰖𐱍𐰺𐰑𐰸. 𐰾𐰤 𐱃𐰀𐱃𐰞𐰃 𐰘𐰅𐰠𐰭 𐰌𐰅𐰼𐰓𐰏𐰃 𐰃𐰨𐰃 𐰤𐰃𐱌𐰀 𐰭𐰞𐰀𐱃𐱌𐰍𐰢𐰃 𐰋𐰃𐰠𐰢𐰃𐰖𐱍𐰺𐰢

𐰋𐰀𐰤𐱌𐰀 𐰓𐰀𐰏𐰢𐰀 𐰚𐰃𐱁𐰃 𐰓𐰀𐰭𐰕 𐰴𐱍𐰴𐰆𐰽𐰆𐰣𐰆 𐰑𐰆𐰖𐰢𐰀𐰞𐰃𐰑𐰺. 𐰱𐰃𐰤𐰀 𐰲𐰀𐰚𐰢𐰀𐰠𐰃𐰓𐰼. 𐰖𐰀𐱁𐰢𐰀 𐰾𐰅𐰌𐰨𐰃 𐰌𐰅𐰼𐰃𐰖𐱍𐰺. 𐰽𐱍𐰭𐰽𐰕𐰞𐰸, 𐰓𐰇𐰕𐰠𐰰 𐰃𐰾𐰀 𐰉𐰀𐰴𐱁 𐰲’𐰃𐰽𐰃𐰣𐰃 𐰏𐰅𐰤𐱁𐰠𐰀𐱅𐰃𐰖𐱍𐰺. 𐰓𐰀𐰼𐰃𐰘𐰃 𐱍𐰴𐱁𐰀𐰖𐰣 𐰘𐰅𐰠𐰃 𐰃𐰾𐰀 𐰚𐰀𐰦𐰃𐰤𐰕 𐰖𐰀𐱁𐰀𐰖𐰣

𐰖𐰃𐰞𐰑𐰺𐰢’𐰀 𐰏𐰃𐱅𐰢𐰚 𐰃𐰲𐰃𐰤 𐱍𐱃𐱍𐰋𐰇𐰾𐰀 𐰋𐰃𐰤𐰓𐰢. 𐰯𐰘 𐰖𐱍𐰞 𐰞𐰑𐰴. 𐰍𐰲𐰞𐰶 𐰓𐰇𐰕 𐱍𐱋𐰀𐰞𐰺𐰑𐰣 𐰏𐰅𐰲𐰼𐰚𐰤, 𐰚𐰀𐰦𐰃𐰢𐰃 𐰃𐰍𐰑𐰺’𐰑𐰀 𐰽𐰀𐰣𐰑𐰢

𐰋𐰃𐰋𐰃𐰢𐰭 𐱍𐰍𐰞𐰆 𐰋𐰀𐰤𐰃 𐰴𐰀𐰺𐱁𐰃𐰞𐰀𐰑𐰃. 𐰌𐰠𐰼𐰃𐰤𐰀 𐰏𐱎𐱅𐰼𐰓𐰇. 𐱍 𐰏𐰅𐱌𐰀 𐰼𐱃𐰣𐰪 5’𐰃𐰤𐰀 𐰓𐰀𐰚 𐱇𐰺𐰯 𐰴𐰀𐰞𐰶𐱃𐰣 𐰽𐰆𐰑𐰣 𐰴𐱍𐰣𐱁𐱃𐰸. 𐰋𐰃𐰋𐰃𐰴𐰃𐰕𐰃 𐱍𐰞𐰽𐰆𐰣, 𐰏𐰇𐰌𐰘𐰃𐰢𐰕 𐱍𐰞𐰽𐰆𐰣 𐰃𐰘𐰃 𐱎𐰘 𐰏𐰅𐰲𐰼𐰓𐰚

𐰆𐰞𐰆 𐱌𐰀𐰢𐰃𐰃 𐰏𐰀𐰕𐰃𐰾𐰃

𐰉𐰆𐰺𐰽𐰀’𐰖𐰀 𐰏𐰀𐰠𐰯 𐰓𐰀 𐰆𐰞𐰆 𐱌𐰀𐰢𐰃𐰃𐰘𐰃 𐰏𐱎𐰼𐰢𐰀𐰓𐰤 𐰓𐱎𐰤𐰢𐰚, 𐰖𐰀𐰕𐰶 𐱍𐰞𐰺. 1399’𐰑𐰀 𐰓𐰃𐰚𐰠𐰢𐱁. 𐰏𐱎𐰼𐰚𐰢𐰃𐰤𐰃 𐰤𐰃𐱌𐰀 𐰓𐰅𐰾𐰢 𐰕 𐱍𐰞𐰺. 𐰱𐰤𐰓𐰀 𐰋𐰃𐰼 𐰓𐰀 𐱉𐰀𐱋𐰆𐰕 𐱋𐰀𐰺 𐰚𐰃, 𐰋𐰃𐰼 𐱃𐰀𐰯𐰣𐰴𐱃𐰀 𐰃𐰠𐰚 𐰏𐱎𐰼𐰇𐰖𐱍𐰺𐰑𐰢. 𐰖𐰀𐰑 𐰏𐰀𐰕𐰏𐰤𐰠𐰼 𐰓𐰀 𐱋𐰀𐰺𐰑𐰃. 𐰆𐰽𐰞𐰺𐰭𐱌𐰀 𐰽𐰀𐰖𐰍𐰃 𐰏𐱎𐰾𐱅𐰼𐰢𐰚 𐰃𐰲𐰃𐰤 𐰉𐰀𐱁𐰞𐰺𐰃𐰣𐰀 𐱎𐰼𐱅𐰇 𐱃𐰢𐰞𐱁𐰞𐰺𐰑𐰃 𐰨𐰴 𐰉𐰀𐱌𐰴𐰞𐰺𐰃 𐰓𐰃𐰕𐰓𐰤 𐰖𐰆𐰴𐰺𐰃 𐰲𐰶𐱃𐰃

𐰃𐰠𐰭 𐰢𐰀𐰼𐰚𐰕𐰭𐰓𐰀 𐰓𐰀 𐰏𐰀𐰕𐰤𐰓𐰚𐱅𐰤 𐰽𐱍𐰭𐰺𐰀 𐰋𐰃𐰼 𐰘𐰅𐰼𐰓𐰅 𐱇𐰺𐱃𐰯 𐱌𐰀𐰍𐰺𐰃𐰣𐰭 𐱍𐰴𐰆𐰣𐰢𐰀𐰽𐰃𐰣𐰃 𐰋𐰀𐰚𐰠𐰀𐰓𐰚. 𐰼𐰓𐰨 𐱍𐰺𐰲 𐱃𐰆𐱃𐱃𐰆𐰍𐰣𐰑𐰣, 𐰲𐰢𐰀𐰽𐰃 𐰏𐰀𐰼𐰚𐱅𐰃. 𐱉𐰃𐰲 𐰘𐰅𐰢𐰀𐰓𐰏𐰢 𐰋𐰃𐰼 𐰘𐰅𐰢𐰚 𐰓𐰀 𐰘𐰅𐰓𐰢 𐰋𐱎𐰘𐰠𐰀𐱌𐰀: 𐱌𐰀𐰣𐱃𐰶

𐰖𐰀𐰍𐰢𐰆𐰺𐰑𐰀 𐰘𐰇𐰼𐰇𐰘𐱁

𐰋𐰃𐰼 𐰽𐱍𐰭𐰀𐰚𐰃 𐰏𐰇𐰤 𐰖𐰀𐰍𐰢𐰆𐰺 𐰉𐰀𐱁𐰞𐰀𐰑𐰃. 𐱅𐰇𐰢 𐰏𐰇𐰤 𐰾𐰇𐰼𐰓𐰇. 𐰌’𐰀 𐰴𐰀𐰯𐰣𐰢𐰴 𐰑𐰆𐰺𐰢𐰣𐰑𐰀 𐰴𐰀𐰞𐰑𐰶. 𐰖𐰀𐰍𐱁 𐰼𐱅𐰀𐰾𐰃 𐰏𐰇𐰤 𐰓𐰀 𐱅𐰇𐰢 𐱉𐰃𐰕𐰖𐰞𐰀 𐰾𐰇𐰼𐰤𐱌𐰀, 𐰉𐱍𐱁𐰌𐰅𐰼 𐰓𐰅𐰘𐰯 𐰋𐰃𐰋𐰃𐰢 𐰃𐰠𐰀 𐰘𐰇𐰼𐰇𐰘𐱁𐰀 𐰲𐰃𐰴𐱃𐰶. 𐰯𐰘 𐰘𐰇𐰼𐰇𐰓𐰰. 𐱍 𐰽𐰃𐰺𐰀 𐰞𐱁𐰌𐰅𐰼𐱁𐰀 𐰓𐰀 𐰏𐰃𐱅𐱅𐰚. 𐰓𐱎𐰤𐰓𐰏𐰢𐰕𐰓𐰀 𐰋𐰃𐰋𐰃𐰢 𐰇𐱁𐱅𐰢𐱁𐱅𐰇

𐰴𐱍𐰣𐰢𐰀𐰖𐰀 𐰏𐰃𐰓𐱁

𐰋𐰃𐰋𐰃𐰢𐰭 𐰏𐰀𐰠𐰤 𐰏𐰃𐱅𐱅𐰃𐰏𐰃 𐰆𐰺𐰆𐰍𐰭 𐰌𐰅𐰼𐰓𐰏𐰃 𐰴𐱁𐰢 𐰘𐰅𐰢𐰏𐰃𐰤𐰀 𐰏𐰃𐱅𐱅𐰚. 𐰘𐰅𐰓𐰚 𐰱𐱅𐰚

𐱉𐰀𐰖𐱋𐰣𐱃 𐰉𐱍𐰺𐰞𐰍𐰆

𐰯𐰀𐰕𐰺 𐰏𐰇𐰤𐰇 𐰠𐱊’𐰀 𐰏𐰃𐱅𐱅𐰚. 𐰠𐱊 𐰽𐰀𐰲𐰞𐰺𐰃𐰣𐰃 𐰓𐰇𐰡𐰢𐰀𐰘𐰀 𐰏𐰃𐰓𐰤𐱌𐰀 𐰋𐰃𐰕 𐰓𐰀 𐰖𐱉𐰀𐰣, 𐰼𐰓𐰨 𐰃𐰠𐰀 𐰋𐰋𐰃𐰼𐰠𐰚𐱅𐰀 𐱉𐰀𐰖𐱋𐰣𐱃 𐰉𐱍𐰺𐰞𐰍𐰆𐰣𐰀 𐰏𐰀𐰕𐰢𐰀𐰘𐰀 𐰏𐰃𐱅𐱅𐰚. 𐰋𐰃𐰲𐰃𐰤𐰠𐰼 𐰲𐱍𐰸 𐰃𐰠𐰏𐰃𐰢𐰕𐰃 𐰲𐰀𐰚𐱅𐰃. 𐰉𐱍𐰕𐰴𐰆𐰺𐱃 𐰑𐰀 𐰏𐱎𐰼𐰓𐰢, 𐰉𐰆 𐱍𐰣𐱃𐱃𐰃. 𐰓𐰃𐰼𐰃𐰠𐰼𐰃 𐰚𐰀𐰦𐰃 𐱍𐰺𐱃𐰢𐰞𐰺𐰭𐰑𐰀 𐰏𐱎𐰼𐰢𐰚 𐰽𐰃𐰺𐰀𐰑𐰃𐱁𐰃, 𐰋𐰀𐰠𐰚𐰃 𐰓𐰀 𐰱𐰢𐰕𐰓𐰀 𐰋𐰃𐰕 𐱎𐰕𐰠𐰢 𐱍𐰞𐰺𐰴 𐰑𐰆𐰺𐰆𐰖𐱍𐰺𐰑𐰺: 𐰑𐱍𐰍𐰞 𐰖𐰀𐱁𐰢

Gönderen: 𐰏𐰇𐰰𐰋𐰀𐰘 | 14 Ağustos 2011

Sivil İtaatsizlik Yapacağım

Interpol tarafından aranan PKK üyesi Niyazi Dolan yakalandığı KKTC’den Türkiye’ye getirildi. Dolan hakkındaki karar gereği cezaevine konuldu.

Dolan 1999’da emrindeki bir grupla Van’da yakalandı. 2008’de Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme, ‘Zınar’ kod adlı Niyazi Dolan’ı başta Şırnak’ta karakol baskınında 30 askerin şehit edildiği kanlı saldırı ile 23 silahlı eylemde 32’si asker, 8’i korucu 40 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinden sorumlu tutarak ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Niyazi Dolan daha sonra 4959 sayılı Topluma Kazandırma Yasası’ndan yararlandırıp cezası 14 yıla indirildi.

Yukarıdaki yazılar basında dolanan çavın kısa bir alıntısıdır. Bakacakta izlerken de kendimden geçtim. Sabır, sabır, sabır! Gözgüye baktım, yalnığa benziyordum, koyunla ilgim yoktu. Öyleyse dedim, 70 soydaşımı öldüren birine, topu topuna 14 yıl kıyabiliyorsan, demek ki bizi bir nene saymıyorsun. Bu durumda sana saygı duymam için bir neden kalmadı.

Devletin, dilim dilim etmesi gereken birine, bizimle dalga geçer gibi 14 yıl kıyın vermesine karşı kişisel tepki gösteriyor, buradan da sivil itaatsizlik yapacağımı bildiriyorum. 

Gönderen: 𐰏𐰇𐰰𐰋𐰀𐰘 | 08 Ağustos 2011

3G Aboneliği Kakalamaya Çalışan TTNet Bayileri

TTNet kampanyalarından yararlanmak isteyenlerin bilmesinde yarar olur diye başımdan geçen bu olayı paylaşmak istedim. Yoksa, durduk yere 24 aylık 3G abonesi olur, 3G için üretilmiş özel çevirgelerden elinize tutuşturulmuş olarak bulursunuz kendinizi.

Cuma, Ağustos 05, 2011 9:48 ÖS

Sayın yetkili,

Bugün bilgisayar kampanyaları için TTnet bayisine uğradım.

Güngörende bulunan 44 nolu Tekyol bayinizin yetkilisi Resul Bezirkan kampanya hakkında kuşkularımı söylerken, bundan memnun olmayıp beni bayiden kovdu. Ben de kartvizini isteyip, şikayet edeceğimi söyledim. O da verdi. Belli ki, bu konuda zerre kadar etkileyenmeyeceğini biliyordu. Neyse, içimde kalmasın yazayım.

Bayiden dizüstü alacaktım. Koşullarımı uygun bulup paketi hazırladılar. İş imzaya kalmıştı ki, birden 3G hattı ve modem de almam gerektiği söylendi. İstemiyorum, gerek yok desem de, bunun koşul olduğu söylendi. Sonra yetkili geldi. Yukarıda sözünü ettiğim Resul bey. Modem vermediklerinde 60 lira düşüleceğini söyledi. orada çalışan kız işlem yapmayı sürdürdü. Ben de bu sıra anlaşmayı alıp okudum, hiçbir yerinde 3g almam gerektiği yazmıyordu. Kampanya tanıtımını yapan broşürleri de inceledim, vergi damgasına dek bildirmişken, 3g’den söz etmiyordu. bunu yetkiliye söyledim. O da, “kayıtta yok ama sözde var” diyince, “evet, sizin kişisel sözünüzde var” diye yanıt verdim. Sonrasında beni kovdu, başka yerden almamı söyledi.

Buradan ayrıldıktan sonra bir de Şirinevlerde bulunan bayiye gittim. Benzer olay burada da oldu. Herşey hazırlanmışken, yine 3g olayını araya soktular.

Şimdi bilmek istediğim, 3g almak bir koşul mu? Koşulsa, neden hiçbir yerde belirtilmiyor? Değilse neden öne sürülüyor? Bayinin daha çok komisyon alması için mi?

Ertesi gün aldığım yanıtta ise şunlar yazıyordu:

Cumartesi, Ağustos 06, 2011 9:50 ÖÖ

Değerli Müşterimiz,

Kampanya kapsamında Netbook, Dizüstü Bilgisayar, Masaüstü Bilgisayar kategorilerinde Lenovo, Exper, Acer, Toshiba marka bilgisayarlardan dilediğinizi TTNET faturasına 24 ay ya da 36 ay taksitle ya da kredi kartınıza* 12 ay taksit ile alabilirsiniz (Kredi Kartı ile alımlarda taahhüt yoktur)

Kampanya kapsamında alabileceğiniz bilgisayar Marka ve Modelleri şöyledir;

       Acer Aspire 5742 G Dizüstü Bilgisayar

       Acer Aspire 5742 Z Dizüstü Bilgisayar

       Exper Active DAC1A Masaüstü Bilgisayar

       Lenovo G570 Dizüstü Bilgisayar

       Lenovo S10-3 Netbook

       Toshiba L6735-10G Dizüstü Bilgisayar

TTNET Bilgisayar Kampanyaları için, müşterilerimize bildirilmesi gereken katılım koşulları hem duyuru hem de kampanya taahhütnamelerinde bulunmaktadır, ayrıca aşağıda da yer almaktadır. Bu koşullar dışında, 3G veya Tivibu paketi almadan Bilgisayar Kampanyasından faydalanılamayacağına dair bir önkoşul kesinlikle bulunmamaktadır.

Kampanyadan satışa açık TTNET ADSL/FiberNET/İşyerim Paketlerini kullanan abonelerimiz faydalanabilecektir. Kampanyanın geçerli olduğu internet erişim paketlerini buradan görebilirsiniz.

Kampanyadan yararlanmak için en yakın Türk Telekom Ofisine , TT Bayisine veya TTNET İnternet sitesinden online başvura yapabilirsiniz. 

Kampanyadan faydalanmak için müşterilerimizin bazı ek koşulları sağlaması gerekmektedir:

• T.C Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanını ibraz etmek, tüzel kişiler için ayrıca vergi numarası ibraz etmek,
• En az 6 (altı) aydır Türk Telekomünikasyon A.Ş. abonesi olmak ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.’ye son ödeme tarihi geçmiş borcu olmamak ve bunu yazılı olarak ayrıca taahhüt etmek,
• Mevcut TTNET aboneleri için, yukarıdaki madde ile birlikte, TTNET’e son ödeme tarihi geçmiş borcu olmamak,
• Kampanya’ya katılım tarihinden başlayarak müşteri tercihine göre 24 (yirmidört) ay ya da 36 (otuzaltı) ay boyunca TTNET’in ADSL, Fibernet, İşyerim İnternet Erişim Hizmeti paketlerinden herhangi birinde abone olarak yer almak,
• TTNET’in önceki bilgisayar veya cihaz kampanyalarından halihazırda yararlanmıyor olmak.

Saygılarımızla,

TTNET A.Ş.

Böylelikle bu yazının verdiği güvenle başka bir bayiye gidip, istediğimi aldım. Bakınız; yeni bilgisayarım aşağıda. 🙂

Gönderen: 𐰏𐰇𐰰𐰋𐰀𐰘 | 12 Nisan 2011

𐰉𐰀𐰚𐰇’𐰓𐰀 𐰏𐱎𐰰𐱅𐰇𐰼𐰰 𐰉𐰀𐰖𐰺𐰍𐰃

𐰋𐰀𐰼𐰴𐰀𐰦 𐰺𐰴𐰀𐰑𐱁𐰃𐰢𐰭 𐰺𐰢𐰀𐰍𐰣 𐱍𐰞𐰺𐰴 𐰏𐱎𐰤𐰓𐰼𐰓𐰃𐰏𐰃 𐰏𐱎𐰰𐱅𐰇𐰼𐰰 𐰉𐰀𐰖𐰺𐰍𐰃 𐰽𐱍𐰭𐰭𐰑𐰀 𐰠’𐰃𐰢𐰀 𐰆𐰞𐱁𐱃𐰃
𐰋𐰃𐰕 𐰓𐰀 𐱍𐰤𐰭𐰞𐰀 𐰉𐰀𐰚𐰇’𐰘𐰇 𐰑𐱍𐰞𐱁𐰯 𐰋𐰃𐰼 𐰕 𐱍𐰞𐰽𐰣 𐰋𐰀𐰓𐰕 𐰲𐰀𐰚𐱅𐰼𐰓𐰚
𐱎𐰤𐱌𐰀 𐱅𐰇𐰼𐰰𐰇𐰾𐱃𐰀𐰣 𐰲𐰀𐰌𐰠𐰍𐰃𐰣𐰭 𐰃𐱁 𐰘𐰅𐰼𐰃𐰤𐰀 𐰏𐰃𐱅𐱅𐰚, 𐰀𐰍𐰃𐰠 𐰋𐰀𐰘𐰠𐰀 𐰑𐰆𐰺𐰑𐰸
𐰽𐱍𐰭𐰺𐰀 𐱅𐰇𐰼𐰰 𐰓𐰇𐱁𐰦𐰇𐰾𐰇𐰤𐰀 𐱋𐰀𐰺𐰑𐰶

𐰴𐰀𐱃𐰃𐰞𐰢𐱌𐰃𐰞𐰺: 𐰋𐰀𐰤, 𐰀𐰉𐰑𐰆𐰞𐰞𐰀𐱉 𐰆𐰞𐰀𐰖𐰃 𐰾𐰀𐰼𐱌𐰀𐰣

« Newer Posts - Older Posts »

Kategoriler